Situationen i Ukraine

Situationen i Ukraine

Grundet situationen i Ukraine som hele tiden udvikler sig, har vi indtil videre indstillet alle aktiviteter.

Igangværende transporter forsøges afviklet i det omfang det er muligt.

Vores kontor i Kyiv er lukket af hensyn til vores medarbejdere og deres sikkerhed.

Der modtages divergerende oplysninger omkring grænserne, og hvorvidt de er åbne eller lukkede.

Vi vil forsøge løbende at give hver enkelt kunde en opdatering på, hvad der måtte være af igangværende transporter m.m., men information er svært tilgængelig.

Situationen opfattes som force majeure, vær særlig opmærksom på at vognmændenes og Sparta Logistics A/S forsikring ikke længere er gældende i en krigssituation.

Godsejere med gods, som befinder på sig på biler i Ukraine, skal kontakte deres forsikringsselskab for at høre hvordan de er stillet.